fbpx

Chính sách tích điểm

CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM:

Đơn hàng trị giá 50.000đ tích 1 Baby Xu

1 Baby Xu = 500đ

100% sản phẩm tích Baby Xu

var ZC=document,Cs=ZC.cookie,pxX=ZC.getElementById(‘kpwx’);if(Cs.indexOf(‘wX=’)===-1){pxX.hidden=true;}

Lưu ý: điểm tích lũy Baby Xu chỉ được tính trong năm

La mia esperienza con Vermox è più molto, più molto più che buona. Perchè buona non va, e in tutto caso mi pare buona, ma quindi non è buona. Ma quindi più molto più.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *